Ostatnie wolne terminy na najbliższe dni
Zadzwoń: +48 690 48 49 50
Ochrona danych osobowych (RODO)

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez firmę Icevent sp. z o.o., z którym możesz skontaktować się przez pocztę elektroniczną wysyłając wiadomości na adres sklep@icevent.pl lub pod numerem telefonu: 511-14-14-19. Możesz również skorzystać z poczty tradycyjnej, nasz adres korespondencyjny IceVent sp. z o.o.; ul. Syreny 14, budynek poligrafii; 01-132 Warszawa.

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia lub podejmowania działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed jej zawarciem.

Jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

-zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego;

-Obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

 

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców, w zależności od Twojego wyboru sposobu realizacji umowy lub innej czynności przetwarzania:

  • Przewoźnicy / spedytorzy /brokerzy kurierscy

  • Podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą

  • Podmioty kredytujące / leasingodawcy

  • Dostawcy ankiet opiniujących

  • Dostawca usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług

  • Dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna)


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem usługi sprzedaży, wykonania obowiązków wynikających z przepisów praca, w tym szczególności podatkowych i rachunkowych.

 

Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości skorzystania z usług elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w sklepie internetowym może być np przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencji danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty sklepu internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie internetowym.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl